Aanbrengcheque

 • de aanbrengcheque is geldig bij het aanbrengen van een 'verkoop' van een residentieel of commercieel pand waarbij agence rosseel een commissieloon ontvangt dat niet lager ligt dan het minimum commissieloon bij verkoop (zie tarieflijst agence rosseel nv). Het staat agence rosseel steeds vrij om de aangebrachte verkoopsopdracht al dan niet te aanvaarden.
 • in ieder geval is de aanbrengcheque niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van agence rosseel NV.
 • de aanbrengfee is verworven bij de definitieve afhandeling van de verkoop. Voor de uitbetaling zijn de originele aanbrengcheque en een kopij van identiteitsbewijs van de begunstigde vereist.
 • er wordt slechts 1 cheque per verkoop en per aangebrachte verkoper aanvaard. Zijn er meerdere cheques, dan heeft de oudste in datum voorrang voor zover die ook als eerste aan agence rosseel werd bezorgd. Bij twijfel kan agence rosseel beslissen om de fee te verdelen onder de aanbrengers.
 • de aanbrenger kan ervoor kiezen om:
  • a) de aanbrengfee toe te kennen aan de verkoper. Dit bedrag wordt dan als korting in mindering gebracht van het commissieloon.
  • b) de aanbrengfee zelf te ontvangen. Tenzij de aanbrenger BTW-plichtig is en ervoor zou kiezen om voor deze vergoeding een factuur uit te schrijven, zal de aanbrengfee uitbetaald worden als een uitzonderlijke verdienste. Er wordt een fiscale fiche aangeleverd per email.
 • eenzelfde aanbrenger kan meerdere cheques ontvangen indien het om verschillende panden van verschillende verkopers gaat.
 • het bedrag van de cheque zal na goedkeuring door agence rosseel voldaan worden binnen 30 kalenderdagen na het verlijden van de authentieke verkoopakte.
 • de aanbrengcheque blijft geldig tot de datum die vermeld staat op de cheque.
 • bij verlies of beschadiging neemt u contact op met agence rosseel NV. Agence rosseel bezorgt u dan een nieuwe aanbrengcheque.
 • de aanbrengcheque kan niet gebruikt worden door collega-makelaars.
 • de aanbrengcheque (noch de rechten en/of plichten hieruit voortkomend) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Professionele service en ondersteuning

Beste alain,

Vandaag en gisteren is de verkoop van de garage en het appartement correct afgerond bij de respectievelijke notarissen.

Bij deze wensen wij u hartelijk te danken voor uw professionele service en ondersteuning in deze verkoop. Deze hebben geleid tot snelle en goede resultaten!
Tevens hebben wij uw degelijke vak- en dossierkennis, uw klantvriendelijkheid en uw stipte aanpak bijzonder gewaardeerd.

Wij zullen u en uw kantoor zeker aanbevelen waar mogelijk!

Groeten
M cornelis - aesaert

Bekijk meer referenties