bis 2017

  • de actie is geldig bij het geven van een exclusieve opdracht tot verkoop voor een duur van zes maanden aan agence rosseel NV. En dit voor een residentieel of commercieel pand waarbij agence rosseel een commissieloon ontvangt dat niet lager ligt dan het minimum commissieloon bij verkoop (zie tarieflijst agence rosseel nv). Het staat agence rosseel steeds vrij om de verkoopsopdracht al dan niet te aanvaarden.
  • in ieder geval is de actie niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van agence rosseel NV.
  • om te kunnen genieten van de actie dient de opdracht ‘bis2017’ te vermelden, en dit handgeschreven en gehandtekend door een medewerker van agence rosseel NV en een directielid van agence rosseel NV.
  • er wordt slechts 1 actie per verkoop en per verkoper aanvaard, tenzij schriftelijk anders toegestaan door de directie van agence rosseel NV. Zijn er meerdere opdrachten voor hetzelfde goed, dan heeft de oudste in datum voorrang voor zover die ook als eerste aan agence rosseel werd bezorgd.
  • agence rosseel kan zonder motivatie afzien van goedkeuring van de actie, waarna het de opdrachtgever vrij staat al dan niet van de opdracht af te zien.
  • elke afwijking van dit reglement zal het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst ondertekend door een directielid van agence rosseel NV.
  • de actie is geldig tot de datum die vermeld staat op de actieflyer.
  • bij verlies of beschadiging neemt u contact op met agence rosseel NV. agence rosseel bezorgt u dan een nieuwe actieflyer.
  • de actie kan niet gebruikt worden door collega-makelaars.
  • de actie (noch de rechten en/of plichten hieruit voortkomend) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Villa in Franse stijl ... VERKOCHT

Beste Sofie,

Absoluut geen spijt voor agence rosseel, en in ’t bijzonder voor jou te hebben gekozen! Geen gemakkelijke opgave ons pand te verkopen, maar dankzij je professionalisme en doorzetting is het dan toch tot ieders tevredenheid gelukt; op ’t laatst kwam immers uit onverwachte hoek veel tegenwind opgedoken, maar je gaf niet op. Dikke en verdiende proficiat. Als de gelegenheid zich voordoet, zullen wij je zeker aanbevelen, en... Steeds WELKOM!

Groetjes
Nelly en Leo, nu in Blankenberge

Bekijk meer referenties