bis 2017

  • de actie is geldig bij het geven van een exclusieve opdracht tot verkoop voor een duur van zes maanden aan agence rosseel NV. En dit voor een residentieel of commercieel pand waarbij agence rosseel een commissieloon ontvangt dat niet lager ligt dan het minimum commissieloon bij verkoop (zie tarieflijst agence rosseel nv). Het staat agence rosseel steeds vrij om de verkoopsopdracht al dan niet te aanvaarden.
  • in ieder geval is de actie niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen van agence rosseel NV.
  • om te kunnen genieten van de actie dient de opdracht ‘bis2017’ te vermelden, en dit handgeschreven en gehandtekend door een medewerker van agence rosseel NV en een directielid van agence rosseel NV.
  • er wordt slechts 1 actie per verkoop en per verkoper aanvaard, tenzij schriftelijk anders toegestaan door de directie van agence rosseel NV. Zijn er meerdere opdrachten voor hetzelfde goed, dan heeft de oudste in datum voorrang voor zover die ook als eerste aan agence rosseel werd bezorgd.
  • agence rosseel kan zonder motivatie afzien van goedkeuring van de actie, waarna het de opdrachtgever vrij staat al dan niet van de opdracht af te zien.
  • elke afwijking van dit reglement zal het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst ondertekend door een directielid van agence rosseel NV.
  • de actie is geldig tot de datum die vermeld staat op de actieflyer.
  • bij verlies of beschadiging neemt u contact op met agence rosseel NV. agence rosseel bezorgt u dan een nieuwe actieflyer.
  • de actie kan niet gebruikt worden door collega-makelaars.
  • de actie (noch de rechten en/of plichten hieruit voortkomend) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Verkoop eigendom Gentbrugge

Beste Eskil

Van zodra wij besloten om ons huis te verkopen, wilden wij dit zonder tussenkomst van een makelaar doen, dit omdat makelaars dieven waren in onze ogen. Na twee weken kregen wij Eskil van Agence Rosseel over de vloer. Toen hij ons vertelde wat hij allemaal voor ons kon betekenen, waren wij toch al iets meer overtuigd om samen te werken met een makelaar. Zo werd er heel actief ingezet op publiciteit voor mijn eigendom. Eskil zorgde voor brochures met alle informatie van ons huis, flyers die in de buurt werden verspreid en homecards die te vinden waren in verschillende winkels in onze buurt. De bezoeken werden zoveel als mogelijk gedaan op de momenten dat wij aan het werk waren. Op die manier ondervonden wij hier niet te veel hinder van. Tevens konden wij met onze inloggegevens dag en nacht op de website van Agence Rosseel kijken hoe de verkoop ging.

Persoonlijk hadden wij een hele goede band met de vastgoedmakelaar. We werden door de makelaar op regelmatige basis op de hoogte gehouden omtrent de stand van zaken.

Na een kleine twee maanden was ons huis al verkocht!

Moesten we ooit terug een huis verkopen dan bellen we direct terug naar Eskil.

Groetjes S & C

Bekijk meer referenties