Wij gebruiken cookies. Cookiebeleid OK

2020-01-21 14:40:13 Rentmeesterschap of beheer van vastgoed

Investeren in vastgoed kan grootschalig of kleinschalig en biedt vele voordelen.
Jouw investering dient echter beschermd te worden inzake rendement, zekerheden en de
risico's die elke verhuring met zich meebrengt. Hier kan een rentmeester jou bij helpen.

Investeren in vastgoed is door de eeuwen heen een zekerheid gebleken en gebleven. Aspecten als leegstand, schade en achterstallige huur kunnen het rendement zwaar belasten. Daarom is het belangrijk dat je kan terugvallen op bekwame partners. De praktijk leert dat werken met een rentmeester niet enkel voordeliger is voor de eigenaar maar tevens een hoger rendement garandeert.

Voordelen van een rentmeester

 • Opvolging van de correcte en tijdige betaling van de huur
 • Hoger rendement
 • Meer zekerheid omtrent de kwaliteit van de huurder
 • Vermijden van leegstand
 • Tijdige en juiste huurindexering
 • Waarde bewaking en waarde toename van jouw eigendom
 • Voortdurende zorg over jouw belegging
 • Administratie: transparant en conform de wetgeving
 • Goede opvolging van onderhoud en herstellingen in overleg met de eigenaar

Wat doet de rentmeester?

Administratief beheer

files-1614223 640

Leg de zorg en de risico’s rond administratieve rompslomp neer bij de rentmeester agence rosseel. Wij rapporteren op het juiste moment en zorgen ervoor dat achter de schermen jouw administratie op punt staat.
Dit doet de rentmeester door voor jou een huurder te zoeken en de huurovereenkomst af te sluiten. Verder zal de rentmeester waken over de goede naleving van de huurovereenkomsten. Ook het afsluiten van de huurwaarborgen wordt, in onderling akkoord, geregeld bij een erkende instantie. Bij iedere verhuring, opzeg, belangrijk werk, gebrek aan voldoende provisie en van elke juridische stap zal de rentmeester de eigenaar op de hoogte brengen per gewone brief.

Bij vervreemding van het onroerend goed zal de rentmeester alle noodzakelijke kopieën uit het beheersdossier overmaken aan de notaris/vastgoedmakelaar die hierom verzoekt.
Op aanvraag zullen wij ook de afschriften van de documenten verstrekken aan een confrater die in het bezit is van een koop- of verkoopopdracht of een huur- of verhuuropdracht, of aan een expert met een schattingsopdracht.

Financieel beheer

agence rosseel beheert jouw dossier zowel op vlak van financiële transacties als boekhouding. Hierover wordt regelmatig en duidelijk gerapporteerd. Onze afdeling beheer biedt op elk
moment een volledige en gedetailleerde inzage in de status van jouw portefeuille.

De rentmeester zal:

 1. Alle gelden ontvangen en betalen, hierover geldig kwijting en ontlasting geven.
 2. Alle ontvangen kosten, uitgaven en belastingen betalen. Deze uitgaven zo nodig bespreken en een gunstig akkoord nastreven. 
 3. Periodiek een rekeninguittreksel overmaken met inkomsten en uitgaven, het beschikbaar saldo overmaken.

Technisch en Bouwkundig beheer

Ook een defect verwarmingstoestel is een belangrijke zorg. Is het eigenaarslast of huurderslast? agence rosseel treedt snel en doeltreffend op en laat eigenaars de keuze om met reeds gekende en vertrouwde vakmensen te werken. Het technisch en bouwkundig beheer houdt in dat de rentmeester het onderhoudspersoneel en/ of de huisbewaarder aanstelt, opvolgt en opzegt. Een sociaal secretariaat aanstelt voor de uitbetaling der lonen en alle wettelijke schikkingen naleeft. Verder zal de rentmeester toezicht uitoefenen op de niet-verhuurde panden en alle noodzakelijke maatregelen treffen tegen brand, diefstal en andere schade. Ook worden alle overeenkomsten aangegaan die nuttig of noodzakelijk zijn voor een goed beheer en instandhouding van het toevertrouwde onroerend goed.

Bij het begin en einde van het huurcontract zal agence rosseel voor jouw eigendom een plaatsbeschrijving opmaken of laten opmaken.

Waarom werken met agence rosseel?

attach-3509488 640

Jouw eigendom in beheer met agence rosseel is zorgen voor veiligheid en zekerheid. Door een sterk onderbouwd digitaal systeem vinden wij snel de juiste match. De praktijk leert namelijk dat een huis of appartement met succes verhuren moeilijker is dan verwacht.
Agence rosseel biedt huurders en verhuurders ook een ongeëvenaarde flexibiliteit. Dit door meerdere vestigingen, uitgebreide openingsuren en een online boekingssysteem.
De wetgeving van verhuur omschrijft steeds strikter en uitvoeriger het kader en de werkwijze waarbinnen de huur tot stand komt. Agence rosseel heeft een verhuurteam dat zichzelf blijft onderwijzen om zo werkelijk gespecialiseerd te zijn in verhuur. Hierdoor hebben wij kennis van alle verplichte certificaten, registratie, en veel meer. Zo kom jij als eigenaar niet voor verrassingen te staan.
Als kers op de taart werken wij met een transparant systeem. Zo bieden wij een uniek eigenaarsinformatiesysteem dat jou steeds een overzichtelijk beeld geeft van de status van jouw verhuring(en).

Wij bespreken met elke eigenaar de mogelijkheden, ervaringen en wensen. Voor meer info over rentmeesterschap bij agence rosseel: beheer@rosseel.be

 

Nieuwsflash

Vacature: Property Manager/ Technisch beheerder

Agence rosseel beheert een grote portefeuille private eigendommen en realiseert jaarlijks 300 verhuringen. De overgang van de ene huurder naar de volgende is in dit ka... [lees meer]

Een goede (de beste?) keuze!

Agence Rosseel was een goede (de beste?) keuze uit de immo-kantoren uit de streek Gent-Eeklo. Het enthousiasme van Sarah Van  Eeckhout werkte aanstekelijk. Na 10d... [lees meer]

De bezoekmodule van agence rosseel

Vaak zie je een pand die je leuk vindt na de kantooruren. Helaas je zal moeten wachten met bellen tot de volgende ochtend of nu een mail sturen en wachten op antwoord.... [lees meer]

Volg ons op

agence rosseel nv


Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -syndicus | BIV Nr. 204.633 | Lid CIB
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160

Woning verkopen buiten Oost -Vlaanderen ?
Wij bevelen volgende vastgoedkantoren aan voor de verkoop van jouw huis of appartement:

Turnhout | Geel | Mol | Herentals | Kempen: www.vansweevelt.be | gespecialiseerd in immo Turnhout
Leuven | Mechelen | Brussel | Hageland: www.living-stone.be | gespecialiseerd in immo Leuven
Dilbeek | Ninove | Halle | Pajottenland: www.pajota.be | gespecialiseerd in immo Dilbeek
website by Medialoft